top of page

Z boiskiem
bardzo duży (5000 m2)

Projekt na zagospodarowania terenu na działce o dużej powierzchni z istniejącą zielenią i dwoma domami. Ideą przewodnią projektu było
wykreowanie ogrodu nowoczesnego, który jednocześnie wpisze się w otaczający wiejski krajobraz i istniejącą zabudowę. Kompozycja

w części zagospodarowanej ogrodu dostosowana została do istniejącego swobodnego układu rabat. W nowej części ogrodu miejsce znalazły podziały geometryczne i linie proste.

Wytycznymi do projektu było zachowanie i dostosowanie się do istniejącego układu budynków oraz zieleni; odświeżenie części ogrodu rodziców; zaplanowanie reprezentacyjnej części ogrodu; wygospodarowanie miejsca na palenisko wraz z piecem chlebowym;  wygospodarowanie miejsca do gry w siatkówkę, wygospodarowanie miejsca do rozłożenia basenu; przebudowa komunikacji istniejącej; wytyczenie stref owocowych i warzywnych.

bottom of page